Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/20 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leżajska”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Placu Dworcowego w Leżajsku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2020/2021. 
  10. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 28-08-2020 10:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane