BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/20 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leżajska”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Placu Dworcowego w Leżajsku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2020/2021. 
  10. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 28-08-2020 10:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane