Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( jt. Dz. U. z 2020 roku, poz. 833 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”.

 

Z dokumentem można się zapoznać w terminie od 5 do 26 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 w Referacie Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pokój 20 lub 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub poprzez stronę internetową www.miastolezajsk.pl.

 

Na podstawie art. 19 ust. 7 powołanej wyżej ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe na obszarze miasta mają prawo złożenia wniosków, zastrzeżeń i uwag do przedmiotowego projektu.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej należy składać na adres: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1 lub w formie elektronicznej na adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 roku ( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Data publikacji: 05-08-2020 08:14
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane