BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Leżajska oraz miejskie jednostki organizacyjne, uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego budżetu Gminy Miasto Leżajsk, który będzie prowadzony w: 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk.

Nr rachunku bankowego budżetu:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat dotyczących między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; podatku od środków transportowych;

- opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku „Mój rynek”, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za sprzedaż działek, budynków i lokali;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje i licencje w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską, a także wszelkich innych należnych wpłat za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2020 r należy wpłacać WYŁĄCZNIE na wydzielony rachunek bankowy budżetu prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk.

Nr rachunku bankowego:  43 1090 2590 0000 0001 4488 9287.

Rachunek ten podany zostanie wraz z nowymi nadanymi począwszy od dnia 1 lipca br. każdemu klientowi indywidualnymi numerami rachunków bankowych w informacjach o wysokości opłaty, które zostaną przekazane w lipcu 2020 roku.

 

  • UWAGA:

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2020 roku przestają funkcjonować indywidualne rachunki bankowe prowadzone dla poszczególnych podatników obsługujące dotychczas podatki i opłaty lokalne w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informację w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku dzwoniąc na numer tel.: (17) 242 73 33 w. 131 lub w. 132 (podatki) oraz tel.: (17) 242 73 33 w. 141 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Data publikacji: 15-06-2020 07:56
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane