BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

O Leżajsku...

 Leżajsk jest jednym z najstarszych miast Polski południowo - wschodniej. Prawa miejskie otrzymał od króla Władysława Jagiełły w 1397 roku.Położony jest w północno - wschodniej części woj. podkarpackiego u podnóża wschodniej krawędzi Płaskowyżu Kolbuszowskiego, tuż nad doliną Sanu.

1.jpeg

Liczy obecnie około 15 000 mieszkańców i zajmuje obszar o pow. 20,6 km2 (około 24,3 % powierzchni miasta zajmują lasy). W Leżajsku i okolicach znajduje się wiele zabytków i pomników przyrody: 1. rezerwat przyrody " Las Klasztorny" o powierzchni 39,49 ha, 2. aleja drzew zabytkowych przy ulicy Adama Mickiewicza, z końca XIX wieku, 3. aleja lipowa przy drodze Leżajsk - Piskorowice, a także ścieżka edukacyjno - przyrodnicza. Prowadzona jest hodowla głuszczów i danieli. Malownicze położenie, nieskażone środowisko naturalne, krystalicznie czysta woda pitna i duża ilość wysokiej klasy obiektów zabytkowych czynią miasto Leżajsk niezwykle atrakcyjną miejscowością dla turystów, wczasowiczów, melomanów i pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Leżajskiego (około 250 000 pielgrzymów i turystów rocznie).

2.jpeg

Leżajsk jest również miejscem pielgrzymek Żydów z całego świata, którzy przybywają rok rocznie na grób słynnego cadyka Elimelecha zmarłego w 1787 r. (około 10 000 rocznie). W Leżajsku znajduje się wielofunkcyjny zbiornik wodny o pow. 3,5 ha; przeznaczony do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz rekreacji i wypoczynku. Podstawową bazę noclegową na terenie miasta stanowią: Hotel przy ul. Klasztornej 2 E na 24 miejsc, Dom Pielgrzyma przy ul. 11 - Listopada na 100 miejsc, i Pensjonat przy Pl. Targowym na 30 miejsc. Miasto jest ważnym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym dla okolicznych miejscowości i posiada dogodne połączenia kolejowe i autobusowe z wieloma większymi miejscowościami w kraju. Najbliższe przejścia graniczne znajdują się w Korczowej oddalonej o około 70 km i Medyce oddalonej o około 80 km. Jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym woj. podkarpackiego. W mieście i okolicach znajduje się kilka nowoczesnych zakładów przemysłowych. np. Zakłady Piwowarskie S. A., ZPOW "HORTINO", Fabryka Maszyn, Zakład Silikatowy, Zakład Tytoniowy PHILIP MORRIS. Posiadamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną. Do sieci wod.-kan. podłączona jest większość gospodarstw domowych. Ścieki oczyszczane są w nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o przepustowości 11 500 m3/dobę. Odpady komunalne gromadzone są na wysypisku śmieci oddalonym o około 7 km od granicy miasta. Usługi medyczne świadczy Szpital Miejski oraz 2 poradnie specjalistyczne, czynnych jest 6 aptek. Na terenie miasta znajduje się: kryta pływalnia z sauną i brodzikiem dla dzieci oraz innymi urządzeniami towarzyszącymi, pełno wymiarowa hala widowiskowo- sportowa, stadion piłkarski z zapleczem socjalno technicznym i 2 boiskami treningowymi, 5 dobrze urządzonych placów gier i zabaw oraz dwa korty ziemne. Prowadzony jest również ośrodek jeździecki, który świadczy usługi w zakresie jazdy konnej i tzw. hipoterapii. Na terenie miasta funkcjonuje 6 stacji paliw, 5 parkingów, 2 postoje taksówek, 8 zakładów mechaniki pojazdowej i pomoc drogowa. W Leżajsku czynnych jest 15 zakładów gastronomicznych, 2 bary oraz 10 punktów tzw. małej gastronomii. Oprócz walorów krajobrazowo - wypoczynkowych dużą atrakcję dla turystów stanowią wysokiej klasy obiekty zabytkowe.

3.jpeg

Perłą wśród obiektów zabytkowych jest Bazylika i Klasztor O.O. Bernardynów z pierwszej połowy XVII w., które wpisane zostały w miesiącu kwietniu 2005 r. na listę Narodowych Pomników Historii. W Bazylice znajdują się słynne barokowe organy, jeden z największych i najstarszych tego typu instrumentów w Europie. W Klasztorze mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, w którym zgromadzono wiele cennych zabytków sztuki sakralnej zwłaszcza z terenów wschodnich Na uwagę zasługują również: 1. Zespół zabytkowej zabudowy w śródmieściu w skład którego wchodzą stare mieszczańskie kamieniczki z XVIII i XIX w., 2. Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy z pierwszej połowy XVII w., z wieżą dzwonniczą z XVII w. i plebanią, 3. neorenesansowy ratusz z XVIII w. Na przestrzeni dziejów Leżajsk był skupiskiem ludzi trzech kultur i trzech wyznań tj.: rzymsko - katolickiej, żydowskiej i greko - katolickiej, którzy żyli obok siebie i razem z sobą. W Leżajsku odbywają się następujące cykliczne imprezy kulturalne, i rekreacyjno - sportowe: "Dni Leżajska" (V), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej (VI-VIII), Wielokulturowy Festiwal "Galicja" (VI), Międzynarodowy Festiwal Łowiecki (X), oraz Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej (XI). Głównym celem tych imprez jest promocja miasta i regionu. Posiadamy strategię rozwoju Leżajska do roku 2010 w której szczególny akcent kładzie się na rozwój gospodarczy miasta poprzez rozwój turystyki, oraz powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Władze samorządowe przywiązują dużą wagę do zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta tworząc zachęty i dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki energicznym staraniom władz miejskich, Rada Ministrów podjęła w dniu 19 grudnia 2003 decyzję o utworzeniu w Leżajsku Filii Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej tereny o pow. około 11 ha. Zainteresowanie tą strefą przerosło oczekiwania władz samorządowych miasta Leżajska. Na pow. ok. 11 h powstały cztery nowe zakłady pracy.

4.jpeg

 W latach 2005, 2006 oraz 2007 Leżajsk uczestniczył z powodzeniem w kolejnych (IV, V i VI) edycji konkursu „Gmina Fair Play” uzyskując  stosowne certyfikaty (w VI edycji złoty). W 2006 roku oddano do użytku drugie rondo w mieście usytuowane u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego, któremu Rada Miasta w 2010 r.  nadała imię Lecha Kaczyńskiego. W 2007 roku przyjęto „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Leżajska na lata 2007-2013” zakładający modernizację lub budowę od podstaw około 100 obiektów w czterech strefach miasta. Zgodnie z nim prowadzone są w Leżajsku liczne prace remontowo-budowlane, które w sposób widoczny dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprawiły infrastrukturę miejską.
W sierpniu 2010 r. budowa obwodnicy Leżajska w ramach drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl znalazła się na aktualizowanej liście projektów indywidualnych do unijnych programów. To oznacza, że pieniądze na tę inwestycję są już zarezerwowane i nie mogą zostać przesunięte na inny cel. Miasto ze swojej strony podjęło się budowy 700-metrowego odcinka łącznika, który połączy ulice: Jana z Dukli i Skłodowskiej z obwodnicą miasta.

Zapraszamy do Leżajska turystów, melomanów i inwestorów.

Data publikacji: 10-01-2017 12:22
Data modyfikacji: 30-08-2018 13:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane