BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora turystyki, hotelarstwa i usług gastronomicznych.

Aby otrzymać refundację kosztów szkoleń i doradztwa, trzeba spełnić wszystkie wymienione niżej trzy warunki:

  1. Prowadzić działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora turystycznego: PKD: N.79 oraz I (np. prowadzisz biuro podróży, jesteś pośrednikiem turystycznym lub agentem biura podróży, prowadzisz hotel lub restaurację)
  2. Firma należy do sektora mikro, małych lub średnich (tu możesz sprawdzić wielkość Twojej firmy-link do weryfikacji) i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;
  3. Firma spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Jeśli spełnione są te warunki – można uzyskać do 80% refundacji kosztów szkolenia lub/i doradztwa z tematyki zgodnej z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds Turystyki nr .2/2018

Więcej informacji: www.kompetencjewturystyce.pl

 
 
Data publikacji: 01-06-2020 13:50
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane