BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. odpady komunalne mogą być zbierane wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku naruszenia tej zasady burmistrz ustali nową opłatę, która w przypadku Leżajska wynosi dwukrotność obowiązującej stawki. Również od 1 lipca, właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie, będą mogli skorzystać z ulgi. Stawka opłaty za odpady z uwzględnieniem ulgi wynosi 6,50 zł w przeliczeniu na 1 m3 zużytej wody (przez nieruchomość),  stawka opłaty podstawowej – 6,80 zł.

Wprowadzone zmiany oraz kolejny okres rozliczeniowy oznaczają konieczność złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinny trafić do Urzędu Miejskiego najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do osiągnięcia przez miasto (gminę) odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych – wskaźnik wymagany w 2020 r. wynosi 50 proc. Jego nieosiągnięcie oznacza dla miasta kary finansowe. Tymczasem wynik pierwszego kwartału dla Leżajska wynosi 37 proc., co nieuchronnie przełoży się na wzrost opłat ponoszonych  przez mieszkańców w następnym roku.

Data publikacji: 13-05-2020 11:10
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane