BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

WAŻNE! Zawieszenie terminów z Kpa

Urząd Miejski informuje, że nie obowiązują terminy w postępowaniach sądowoadministracyjnych, których bieg rozpoczął się 31 marca 2020 r. i w dniach następnych. Stało się tak za sprawą znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawieszenie terminów administracyjnych będzie obowiązywać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19.

Regulacja ta dotyczy w szczególności terminów zakreślanych przez organy administracji publicznej do dokonania czynności w toku postępowań administracyjnych (np. zakreślonych w trybie art. 10 Kpa) i terminów na wniesienie środków zaskarżenia, tj. odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń czy skargi sądowoadministracyjnej.

Istotna uwaga – zawieszenie terminu oznacza, że po zakończeniu okresu spowodowanego epidemią  biegnie on w dalszym ciągu, nie zaś od początku! Przykładowo: termin 14-dniowy, z którego do 31 marca upłynęło 10 dni, po zakończeniu okresu epidemii biec będzie jeszcze tylko przez 4 dni.

Szczegółowe regulacje zawiera art. 15zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Data publikacji: 15-04-2020 12:31
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane