BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Budżet miasta

Uchwały budżetowe znajdują się w zakładce Prawo lokalne.

Zarządzenia Burmistrza Leżajska

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU W 2020 ROKU (UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK).pdf
PDFOPNIA RIO O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU (UCHWAŁA WPF 2020 - 2025).pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI DEFICYTU W 2020 ROKU (PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK).pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE WPF NA LATA 2020 - 2025.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU W KWOCIE 1.349.500,00 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.pdf
PDFOPINIA RIO W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEŻAJSKA 2019-2022.pdf
PDFOPINIA RIO DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO DO PROJEKTU WPF NA LATA 2019 - 2022.pdf
PDFOPINIA RIO W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU 829 630,86 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZKI WFOŚiGW 388 092,27 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZKI WFOŚiGW 475 000,00 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEŻAJSKA OKREŚLONEJ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2021.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 - 2021.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFOPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA 2016 ROK.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwocie długu miasta Leżajska określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020.pdf
PDFOpinia RIO z wykonania budżetu Miasta Leżajska za pierwsze półrocze 2016 roku.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 990 000,00 zł.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały WPF Gminy Miasta Leżajska na lata 2017-2020 r..pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2017 r..pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2016-2020.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu WPF 2016-2020.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu za 2015 r..pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2015 rok z dnia 14 listopada 2014 r..pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 r..pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji Burmistrza Leżajska o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska za I półrocze 2012 roku.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leżajska na lata 2015-2019 z dnia 14 listopada 2014 r..pdf
RAROpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Leżajska określonej w WPF na lata 2012-2017.rar
RAROpinia RIO o możliwości spłaty kredytu w 2012 roku.rar
RAROpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2012 roku.rar
RAROpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2012 rok.rar
PDFOpinia RIO o prawidłowości zaplanowanej w WPF Miasta Leżajska kwoty długu na lata 2014-2019.pdf
RAROpinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2017.rar
PDFOpinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2013 r..pdf

 

Budżet 2019

ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA I KW.2019 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA II KW.2019 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA III KWARTAŁ 2019 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ROCZNE ZA 2019 ROK.zip

 

Budżet 2018
 

PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2018 r ZARZĄDZENIE NR 125-2019 z dnia 31.05.2019 r.pdf
ZIPSprawozdanie finansowe za 2018 rok.ZARZĄDZENIE 101-2019.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES I.KW.2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES II.KW.2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES III.KW.2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ROCZNE ZA 2018 ROK.zip

 

Budżet 2017
 

PDFRoczna informacja z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2017 r ZARZĄDZENIE NR 60-2018 z dnia 30.04.2018 r..pdf
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ROCZNE MIASTA LEŻAJSKA ZA OKRES IV KW.2017 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA OKRES III KW.2017 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA OKRES II KW.2017 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA OKRES I KW.2017 ROKU.zip

 

Budżet 2016

PDFRoczna informacja z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2016 r ZARZĄDZENIE NR 77-2017 z dnia 19.04.2017 r..pdf
ZIPSprawozdania budżetowe za pierwszy kwartał 2016 r..zip
ZIPSprawozdania budżetowe za drugi kwartał 2016 r..zip
ZIPSprawozdania budżetowe za trzeci kwartał 2016 r..zip
ZIPSprawozdania budzetowe za IV kwartał 2016 r..zip
 

Budżet 2015

ZIPSprawozdania_budzetowe_roczne_za_2015.zip
ZIPSprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 r..zip
ZIPSprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 r..zip
ZIPSprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 r..zip
ZIPProjekt uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2015 r..zip
ZIPProjekt uchwały WPF Miasta Leżajska na lata 2015-2019.zip

 

Budżet 2014

PDFSprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
ZIPZarządzenie - wykonanie półroczne za 2014 r..zip
ZIPSprawozdanie za IV kwartał 2014 r. - (sprawozdanie roczne).zip
ZIPOpinia RIO do projektów uchwał 2014.zip
ZIPUchwały WPF miasta Leżajska na lata 2014 - 2019.zip
ZIPUchwała budżetowa miasta Leżajska na 2014 rok.zip
ZIPSprawozdanie za II kwartał 2014 r..zip
ZIPSprawozdanie za III kwartał 2014 r..zip
ZIPProjekt uchwały budżetowej miasta Leżajska na 2014 rok.zip
RARSprawozdanie za I kwartał 2014 r..rar
ZIPProjekt uchwały WPF miasta Leżajska na lata 2014 - 2019.zip

 

Budżet 2013

PDFOpinia RIO do wykonania budżetuza 2013 r..pdf
ZIPsprawozdanie za IV kwartał 2013 r..zip
PDFopinia RIO o mozliwosci spłaty kredytu w 2013 r..pdf
ZIPzarządzenie nr 44714 - sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2013 r..zip
PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2013 rok.pdf
ZIPsprawozdanie za I kwartał 2013 r..zip
ZIPsprawozdanie za II kwartał 2013 r..zip
ZIPsprawozdanie za III kwartał 2013 r..zip
ZIPOpinia RIO Rzeszów do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.zip
ZIPProjekt uchwały WPF Miasta Leżajska na 2013-2019 rok.zip
ZIPProjekt uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2013 rok.zip
ZIPUchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2013 rok.zip
ZIPUchwała WPF Miasta Leżajska na 2013-2019 rok.zip

 

Budżet 2012

ZIPkorekta nr 2 sprawozdania budżetowego - roczne za 2012 r..zip
PDFinformacja z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2012 r..pdf
PDFopinia RIO z wykonania budżetu za 2012 r..pdf
ZIPkorekta sprawozdania budżetowego za 2012 r..zip
ZIPsprawozdanie za IV kwartał 2012 r..zip
ZIPsprawozdanie za III kwartał 2012 r..zip
ZIPsprawozdanie za II kwartał 2012 r..zip
ZIPsprawozdanie za I kwartał 2012 r..zip

 

Budżet 2011

PDFOpinia RIO z dn 19.04.2012 o przedłożonym przez Burmistrza Leżajska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.PDF

 

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2011 rok.

PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2011 rok..pdf

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2011 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2011 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2011 r..pdf
RARsprawozdanie roczne za IV kwartał 2011 r. (sprawozdanie roczne).rar

 

Budżet 2010

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok.

PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok..pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2010 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2010 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2010 r..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2010 r..pdf

 

Budżet 2009 

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2009 rok.

PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2009 rok..pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2009 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2009 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2009 r..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2009 r..pdf

 

Budżet 2008

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2008 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2008 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2008 r..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2008 r..pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołączonej do projektu budżetu Miasta Leżajska na 2008 rok.pdf

Roczna informacja BURMISTRZA LEŻAJSKA o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2008 rok

PDFroczna informacja.pdf
PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w .pdf

 

Budżet 2007

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2007 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2007 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2007 r..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2007 r..pdf
PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w .pdf
PDFroczna informacja.pdf
PDFRoczna informacja BURMISTRZA LEŻAJSKA o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2007 rok.pdf

 

Budżet 2006

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska

PDFsprawozdanie za I kwartał 2006 r..pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2006 r..pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2006 r..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2006 r..pdf

Roczna informacja BURMISTRZA LEŻAJSKA o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2006 rok

PDFroczna informacja.pdf
PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w .pdf

 

Interpretacje podatkowe

PDFInterpretacje podatkowe.pdf
 

Data publikacji: 23-12-2016 10:44
Data modyfikacji: 20-02-2020 12:41
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane