BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Zaproszenie do udziału w spacerze badawczym/wizji lokalnej i spotkaniu warsztatowym – informacja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Leżajsk na lata 2016 - 2023

  Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Leżajsk na lata 2016 - 2023  zapraszamy Państwa do udziału w spacerze badawczym/wizji lokalnej oraz spotkaniu warsztatowym, która odbędą się w dniu 28.11.2016 r.

Celem spaceru jest poznanie problemów i potrzeb mieszkańców. Jest to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę przestrzeni oczami jej użytkowników, jest to rodzaj konsultacji społecznych opartych na dialogu z lokalną społecznością: mieszkańcami, przedstawicielami samorządu, liderami opinii, organizacjami pozarządowymi. Spacer będzie poprzedzony rozmową z uczestnikami, podczas której mieszkańcy wskazują na mapie występowanie miejsc zdegradowanych, czyli takich w których skupiają się problemy (w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej). Miejsca, które zostały zlokalizowane na mapie będą stanowiły trasę spaceru.
Celem spotkania warsztatowego będzie wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie głównych interesariuszy Programu Rewitalizacji (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Miasta i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) roboczej koncepcji działań, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Tematyka spotkania warsztatowego:

  • Omówienie tematyki dotyczącej opracowania Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość i sposób sporządzania programu rewitalizacji) - prezentacja.
  • Wypracowanie roboczej koncepcji obejmującej wizję, cele oraz działania programu rewitalizacji - praca warsztatowa.
  • Podsumowanie spotkania.

Harmonogram działań:
10:30 – 12:30 – spacer badawczy. Miejsce zbiórki: parking przed Ratuszem, ul. Rynek 1
13:30-15:00 – spotkanie warsztatowe. Urząd Miejski, Rynek 1, sala posiedzeń
Zapraszamy wszystkich interesariuszy: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sołtysów i zarządców osiedli, radnych gminy i inne osoby zainteresowane.
Program rewitalizacji to zbiór kompleksowych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach gminy, w których zdiagnozowano występowanie problemów społecznych oraz gospodarczych,  przestrzennych, infrastrukturalnych lub środowiskowych.
 
 
 
Bardzo zależy nam, aby dokument Gminnego Programu Rewitalizacji jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spacerze.
W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z przedstawicielem Urzędu Miejskiego, p. Damianem Kosiarskim 17 242 73 33 w. 140, damian.kosiarski@miastolezajsk.pl, bądź z przedstawicielem wykonawcy zamówienia: Grzegorzem Romańczukiem (tel. 22 630 98 34, g.romanczuk@respublic.pl).

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane