Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wymiana kotłów

Osoby, które od 28 do 30 stycznia złożyły wstępną deklarację udziału w projekcie i uzyskały pozytywny wynik weryfikacji technicznej informujemy, że (zgodnie z Regulaminem naboru ciągłego) warunkiem koniecznym dalszego udziału w projekcie jest:

 • wpłata zaliczki na wkład własny w wysokości 1 080 zł,
 • złożenie w Urzędzie Miejskim w Leżajsku deklaracji udziału.

Zainteresowane osoby proszone są o niezwłoczne dokonanie wpłaty na rachunek bankowy projektu i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej deklaracji wraz z jednostronnie podpisaną umową użyczenia w 2 egz.

O szczegółach informujemy w zamieszczonej poniżej Procedurze angażu do projektu, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Leżajsku – pokój nr 23, oraz pod numerem telefonu 17 242 73 33 - wew. 140.

 

PROCEDURA ANGAŻU DO PROJEKTU „KROK PO KROKU”:

(źródło: Regulamin naboru ciągłego, Regulamin udziału)

 

 1. złożenie wstępnej deklaracji do udziału w naborze ciągłym
  • nabór ciągły został rozpoczęty w dniu 28 stycznia 2020 r.
  • wstępne deklaracje składane od dnia 31 stycznia kierowane są na listę rezerwową
  • dokumenty: wzór wstępnej deklaracji

 

 1. uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej
  • warunkiem kwalifikacji do weryfikacji technicznej jest spełnianie kryteriów formalno-prawnych sprawdzanych przez personel projektowy oraz dostępność wolnych środków w budżecie projektu
  • do weryfikacji technicznej w pierwszej kolejności skierowane zostały nieruchomości zgłoszone w okresie od 28 do 30 stycznia
  • kolejne nieruchomości do weryfikacji technicznej kierowane będą na bieżąco w przypadku zwalniania się środków w budżecie projektu
  • dokumenty: wzór zlecenia weryfikacji technicznej

 

 1. wpłata zaliczki na poczet wkładu własnego
  • w kwocie 1 080 zł,
  • niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej zgłoszonej nieruchomości /właściciele nieruchomości zweryfikowanych pozytywnie:

- w okresie od 31 stycznia do 4 lutego powinny dokonać wpłaty zaliczki do dnia 7 lutego

- w dniu 10 lutego powinny dokonać wpłaty zaliczki do dnia 14 lutego

 

 • na rachunek bankowy Gminy Miasto Leżajsk nr 15 1600 1462 1023 2831 0000 0001 (bank BNP Paribas) z wpisanym w tytule: przelewu imieniem, nazwiskiem i adresem wpłacającego oraz dopiskiem: „zaliczka do projektu parasolowego”
 • dokumenty: komunikat dotyczący wpłaty zaliczki

 

 1. złożenie deklaracji udziału w projekcie
  • uwarunkowane wpłatą zaliczki na wkład własny (patrz pkt 3)
  • w Urzędzie Miejskim w Leżajsku przy ul. Rynek 1 w pok. nr 23 w godzinach od 8:00 do 15:00
  • w terminie do 10 lutego 2020 r. /dotyczy nieruchomości zweryfikowanych pozytywnie w okresie od 31 stycznia do 4 lutego/
  • z załączonymi 2 egzemplarzami jednostronnie podpisanej umowy użyczenia
  • dokumenty: wzór deklaracji udziału w projekcie, wzór umowy użyczenia
Data publikacji: 10-02-2020 10:42
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane