BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wymiana kotłów

Osoby, które od 28 do 30 stycznia złożyły wstępną deklarację udziału w projekcie i uzyskały pozytywny wynik weryfikacji technicznej informujemy, że (zgodnie z Regulaminem naboru ciągłego) warunkiem koniecznym dalszego udziału w projekcie jest:

 • wpłata zaliczki na wkład własny w wysokości 1 080 zł,
 • złożenie w Urzędzie Miejskim w Leżajsku deklaracji udziału.

Zainteresowane osoby proszone są o niezwłoczne dokonanie wpłaty na rachunek bankowy projektu i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej deklaracji wraz z jednostronnie podpisaną umową użyczenia w 2 egz.

O szczegółach informujemy w zamieszczonej poniżej Procedurze angażu do projektu, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Leżajsku – pokój nr 23, oraz pod numerem telefonu 17 242 73 33 - wew. 140.

 

PROCEDURA ANGAŻU DO PROJEKTU „KROK PO KROKU”:

(źródło: Regulamin naboru ciągłego, Regulamin udziału)

 

 1. złożenie wstępnej deklaracji do udziału w naborze ciągłym
  • nabór ciągły został rozpoczęty w dniu 28 stycznia 2020 r.
  • wstępne deklaracje składane od dnia 31 stycznia kierowane są na listę rezerwową
  • dokumenty: wzór wstępnej deklaracji

 

 1. uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej
  • warunkiem kwalifikacji do weryfikacji technicznej jest spełnianie kryteriów formalno-prawnych sprawdzanych przez personel projektowy oraz dostępność wolnych środków w budżecie projektu
  • do weryfikacji technicznej w pierwszej kolejności skierowane zostały nieruchomości zgłoszone w okresie od 28 do 30 stycznia
  • kolejne nieruchomości do weryfikacji technicznej kierowane będą na bieżąco w przypadku zwalniania się środków w budżecie projektu
  • dokumenty: wzór zlecenia weryfikacji technicznej

 

 1. wpłata zaliczki na poczet wkładu własnego
  • w kwocie 1 080 zł,
  • niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej zgłoszonej nieruchomości /właściciele nieruchomości zweryfikowanych pozytywnie:

- w okresie od 31 stycznia do 4 lutego powinny dokonać wpłaty zaliczki do dnia 7 lutego

- w dniu 10 lutego powinny dokonać wpłaty zaliczki do dnia 14 lutego

 

 • na rachunek bankowy Gminy Miasto Leżajsk nr 15 1600 1462 1023 2831 0000 0001 (bank BNP Paribas) z wpisanym w tytule: przelewu imieniem, nazwiskiem i adresem wpłacającego oraz dopiskiem: „zaliczka do projektu parasolowego”
 • dokumenty: komunikat dotyczący wpłaty zaliczki

 

 1. złożenie deklaracji udziału w projekcie
  • uwarunkowane wpłatą zaliczki na wkład własny (patrz pkt 3)
  • w Urzędzie Miejskim w Leżajsku przy ul. Rynek 1 w pok. nr 23 w godzinach od 8:00 do 15:00
  • w terminie do 10 lutego 2020 r. /dotyczy nieruchomości zweryfikowanych pozytywnie w okresie od 31 stycznia do 4 lutego/
  • z załączonymi 2 egzemplarzami jednostronnie podpisanej umowy użyczenia
  • dokumenty: wzór deklaracji udziału w projekcie, wzór umowy użyczenia
Data publikacji: 10-02-2020 10:42
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane