Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wznowienie naboru do projektu wymiany kotłów

W dniu 28.01.2020 r. rozpoczyna się nabór ciągły do projektu „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” umożliwiający wykorzystanie puli wolnych środków (w budżecie projektu) powstałych po rezygnacjach części dotychczasowych uczestników.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy pobrać, wypełnić i podpisać wstępną deklarację udziału, a następnie złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. Weryfikacja formalna zgłoszeń odbywać się będzie w kolejności ich składania. Zgłoszenia pozytywnie zweryfikowane zostaną skierowane do wykonania odpłatnych (90 zł) weryfikacji technicznych nieruchomości – ich ilość będzie odpowiednia do aktualnej puli wolnych środków pozostających w budżecie projektu. Przed przystąpieniem do weryfikacji technicznej niezbędne będzie złożenie Zlecenia wykonania weryfikacji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie naboru ciągłego. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik weryfikacji technicznej swojej nieruchomości, zobowiązane będą do niezwłocznego wpłacenia zaliczki na poczet wkładu własnego w wysokości 1080 zł i złożenia zasadniczej Deklaracji udziału w projekcie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane