BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wznowienie naboru do projektu wymiany kotłów

W dniu 28.01.2020 r. rozpoczyna się nabór ciągły do projektu „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” umożliwiający wykorzystanie puli wolnych środków (w budżecie projektu) powstałych po rezygnacjach części dotychczasowych uczestników.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy pobrać, wypełnić i podpisać wstępną deklarację udziału, a następnie złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. Weryfikacja formalna zgłoszeń odbywać się będzie w kolejności ich składania. Zgłoszenia pozytywnie zweryfikowane zostaną skierowane do wykonania odpłatnych (90 zł) weryfikacji technicznych nieruchomości – ich ilość będzie odpowiednia do aktualnej puli wolnych środków pozostających w budżecie projektu. Przed przystąpieniem do weryfikacji technicznej niezbędne będzie złożenie Zlecenia wykonania weryfikacji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie naboru ciągłego. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik weryfikacji technicznej swojej nieruchomości, zobowiązane będą do niezwłocznego wpłacenia zaliczki na poczet wkładu własnego w wysokości 1080 zł i złożenia zasadniczej Deklaracji udziału w projekcie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane