BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Antoniego Lukszandla.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2024.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/140/04 z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku przez Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
 9. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2019, związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za rok 2019.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2020 rok.
 12. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2020 rok.
 13. Wnioski i zapytania bieżące

  Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

PDFZaproszenie Komisja GiB.pdf (330,78KB)

PDFZaproszenie Komisja OKiSS.pdf (326,87KB)

PDFZaproszenie Komisja PPiOŚ.pdf (325,50KB)
 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

Data publikacji: 24-01-2020 13:25
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane