BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Odnawialne źródła energii

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

PDFOZE Prezentacja Miasto Leżajsk.pdf

Leżajsk, dnia 15 września 2016 r.


Szanowni Państwo,
 

z uwagi na duże zainteresowanie (245 złożonych wstępnych deklaracji) Miasto Leżajsk zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. W tym celu została wybrana zewnętrzna firma posiadającą specjalistyczną wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami, która w imieniu miasta poprowadzi projekt.
 

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych mieszkańców
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

 

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wadami i zaletami, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzorów niezbędnych dokumentów i sposobu ich wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.
 

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska.
 

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.
 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie będą mogli złożyć Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenie – kryteria rekrutacji, oraz Ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację, Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie od 26.09.2016 r.  do 10.11.2016 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie.


Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

PDFAnkieta.pdf
PDFDeklaracja udziału w projekcie.pdf
PDFOświadczenia.pdf
PDFProjekt umowy.pdf
PDFRegulamin.pdf
 

Data modyfikacji: 27-03-2017 09:27
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane