BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Odnawialne źródła energii

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

PDFOZE Prezentacja Miasto Leżajsk.pdf (24,34MB)

Leżajsk, dnia 15 września 2016 r.


Szanowni Państwo,
 

z uwagi na duże zainteresowanie (245 złożonych wstępnych deklaracji) Miasto Leżajsk zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. W tym celu została wybrana zewnętrzna firma posiadającą specjalistyczną wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami, która w imieniu miasta poprowadzi projekt.
 

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych mieszkańców
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

 

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wadami i zaletami, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzorów niezbędnych dokumentów i sposobu ich wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.
 

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska.
 

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.
 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie będą mogli złożyć Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenie – kryteria rekrutacji, oraz Ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację, Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie od 26.09.2016 r.  do 10.11.2016 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie.


Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

PDFAnkieta.pdf (496,06KB)
PDFDeklaracja udziału w projekcie.pdf (415,77KB)
PDFOświadczenia.pdf (438,97KB)
PDFProjekt umowy.pdf (230,61KB)
PDFRegulamin.pdf (460,30KB)
 

Data modyfikacji: 27-03-2017 09:27
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane