Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Procedura przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców informujemy, że przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej montowanych w ramach projektu odbywa się na podstawie Zgłoszenia uczestnika projektu (za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie są pobierane żadne opłaty).

 

Procedura przyłączenia wygląda następująco:

 1. wykonawca instalacji (firma ML System) przygotowuje dokumentację zgłoszeniową do dostawcy energii elektrycznej i po zamontowaniu kompletnej instalacji przekazuje ją uczestnikowi projektu,
 2. uczestnik projektu (zwany dalej Zgłaszającym) potwierdza prawidłowość informacji zawartych w Zgłoszeniu własnoręcznym podpisem i składa go (najlepiej osobiście) do rejonu energetycznego (Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji),
 3. złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników rejonu energetycznego:
  1. jeśli zgłoszenie jest niekompletne, rejon energetyczny zwraca się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów (dlatego istotne jest osobiste złożenie dokumentów);
  2. jeśli zgłoszenie jest kompletne, Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji,
 4. PGE Dystrybucja S.A., po rozpatrzeniu Zgłoszenia, wystawia "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej", przekazuje go do Zgłaszającemu pocztą i zgodnie z ustalonym terminem realizuje przyłączenie mikroinstalacji,
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”) uczestnik projektu ponownie udaje się do rejonu energetycznego w celu zawarcia:
  1. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A., oraz:
  2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z PGE Obrót S.A.
 6. Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo-rozliczeniowy dwukierunkowy, umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.

 

Źródło opracowania: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Procedury-przylaczeniowe/Procedura-przylaczania-mikroinstalacji

Data publikacji: 13-06-2019 13:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane