BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Procedura przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców informujemy, że przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej montowanych w ramach projektu odbywa się na podstawie Zgłoszenia uczestnika projektu (za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie są pobierane żadne opłaty).

 

Procedura przyłączenia wygląda następująco:

 1. wykonawca instalacji (firma ML System) przygotowuje dokumentację zgłoszeniową do dostawcy energii elektrycznej i po zamontowaniu kompletnej instalacji przekazuje ją uczestnikowi projektu,
 2. uczestnik projektu (zwany dalej Zgłaszającym) potwierdza prawidłowość informacji zawartych w Zgłoszeniu własnoręcznym podpisem i składa go (najlepiej osobiście) do rejonu energetycznego (Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji),
 3. złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników rejonu energetycznego:
  1. jeśli zgłoszenie jest niekompletne, rejon energetyczny zwraca się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów (dlatego istotne jest osobiste złożenie dokumentów);
  2. jeśli zgłoszenie jest kompletne, Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji,
 4. PGE Dystrybucja S.A., po rozpatrzeniu Zgłoszenia, wystawia "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej", przekazuje go do Zgłaszającemu pocztą i zgodnie z ustalonym terminem realizuje przyłączenie mikroinstalacji,
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”) uczestnik projektu ponownie udaje się do rejonu energetycznego w celu zawarcia:
  1. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A., oraz:
  2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z PGE Obrót S.A.
 6. Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo-rozliczeniowy dwukierunkowy, umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.

 

Źródło opracowania: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Procedury-przylaczeniowe/Procedura-przylaczania-mikroinstalacji

Data publikacji: 13-06-2019 13:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane