Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Procedura usuwania wad i usterek instalacji OZE

Instrukcja „krok po kroku” zgłaszania i usuwania usterek w sytuacji zaobserwowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu.

 

Treść:

Krok 1: zgłoszenie awarii/usterki/wady instalacji - mieszkaniec

Użytkownik instalacji zgłasza każdą awarię/usterkę/wadę/nieprawidłowość w funkcjonowaniu instalacji niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Przypominamy, że zgodnie z zapisami w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk i mieszkańcami, każdy przypadek nieprawidłowego funkcjonowania zamontowanej instalacji OZE lub ujawnienia wad w tychże instalacjach należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

Krok 2: przekazanie zgłoszenia do gwaranta - Urząd Miejski

Zgłoszenie odebrane od użytkownika instalacji niezwłocznie przekazywane jest przez pracowników urzędu do wykonawcy instalacji. Od tego momentu, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, pod zgłoszonym adresem powinien pojawić się serwisant w celu zdiagnozowania usterki.

 

Krok 3: diagnozowanie usterki – mieszkaniec, Urząd Miejski

Fakt rozpoczęcia usługi potwierdza właściciel nieruchomości własnoręcznym podpisem oraz wpisaniem daty. Po wykonaniu czynności sprawdzających pracownik wykonawcy pisemnie przedstawia zestawienie stwierdzonych wad lub usterek, oraz uzgadnia z właścicielem nieruchomości oraz przedstawicielem Miasta Leżajsk sposób ich usunięcia.

 

Krok 4: usuwanie usterki – wykonawca

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych opłat. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających - chyba że wykonawca wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

Sposoby zgłaszania usterek:

  1. telefonicznie: nr tel. 17 242 73 33 wew. 140,
  2. mailowo: ,
  3. osobiście: w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

W zgłoszeniu należy podać:

  1. adres instalacji,
  2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  3. kontaktowy numer telefonu,
  4. opis usterki (w tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego),
  5. pomocniczo można załączyć zdjęcia, opinie, ekspertyzy itp.
Data publikacji: 13-06-2019 13:33
Data modyfikacji: 13-06-2019 13:34
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane