BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Procedura usuwania wad i usterek instalacji OZE

Instrukcja „krok po kroku” zgłaszania i usuwania usterek w sytuacji zaobserwowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu.

 

Treść:

Krok 1: zgłoszenie awarii/usterki/wady instalacji - mieszkaniec

Użytkownik instalacji zgłasza każdą awarię/usterkę/wadę/nieprawidłowość w funkcjonowaniu instalacji niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Przypominamy, że zgodnie z zapisami w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk i mieszkańcami, każdy przypadek nieprawidłowego funkcjonowania zamontowanej instalacji OZE lub ujawnienia wad w tychże instalacjach należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

Krok 2: przekazanie zgłoszenia do gwaranta - Urząd Miejski

Zgłoszenie odebrane od użytkownika instalacji niezwłocznie przekazywane jest przez pracowników urzędu do wykonawcy instalacji. Od tego momentu, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, pod zgłoszonym adresem powinien pojawić się serwisant w celu zdiagnozowania usterki.

 

Krok 3: diagnozowanie usterki – mieszkaniec, Urząd Miejski

Fakt rozpoczęcia usługi potwierdza właściciel nieruchomości własnoręcznym podpisem oraz wpisaniem daty. Po wykonaniu czynności sprawdzających pracownik wykonawcy pisemnie przedstawia zestawienie stwierdzonych wad lub usterek, oraz uzgadnia z właścicielem nieruchomości oraz przedstawicielem Miasta Leżajsk sposób ich usunięcia.

 

Krok 4: usuwanie usterki – wykonawca

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych opłat. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających - chyba że wykonawca wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

Sposoby zgłaszania usterek:

  1. telefonicznie: nr tel. 17 242 73 33 wew. 140,
  2. mailowo: ,
  3. osobiście: w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

W zgłoszeniu należy podać:

  1. adres instalacji,
  2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  3. kontaktowy numer telefonu,
  4. opis usterki (w tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego),
  5. pomocniczo można załączyć zdjęcia, opinie, ekspertyzy itp.
Data publikacji: 13-06-2019 13:33
Data modyfikacji: 13-06-2019 13:34
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane