Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Burmistrz Leżajska zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Dotyczące obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji Projektu „Gminny program rewitalizacji miasta Leżajsk na lata 2016-2023
14 września (środa) godz. 14
Urząd Miejski w Leżajsku, Rynek 1, sala posiedzeń.

Podczas spotkania, prowadzonego przez ekspertów, rozmawiać będziemy m. in. o tym, czym jest i czemu będzie służyć rewitalizacja oraz dlaczego przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji. Zostaną zaprezentowane obszary zdegradowane i do rewitalizacji.
Zaproszenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców, samorządowców, członków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą współtworzyć Gminny Program Rewitalizacji dla naszego miasta.
Program Rewitalizacji to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pierwszym krokiem do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście było sporządzenie diagnozy w oparciu o zebrane dane statystyczne, przeprowadzone badanie społeczne oraz spotkanie z mieszkańcami

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane