Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacje dodatkowe

A.    OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- 2012 rok – 74,00%
- 2013 rok – 46,90%
- 2014 rok – 35,80%
- 2015 rok – 34,62%
- 2016 rok –   0%
- 2017 rok –   0%
- 2018 rok –   0%
- 2019 rok –   0%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (mpts):

- 2012 rok –   99,9%
- 2013 rok –   93,8%
- 2014 rok – 116,4%
- 2015 rok – 172,1%
- 2016 rok – 249,6%
- 2017 rok – 76,81%
- 2018 rok – 119,3%
- 2019 rok – 89,95%

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

- 2012 rok – 100%:
- 2013 rok – 100%
- 2014 rok –   91,5%
- 2015 rok – 100%
- 2016 rok – 101,2%
- 2017 rok – 100%
- 2018 rok – 100% 
- 2019 rok – 100%

 

B.    PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU MIASTA LEŻAJSK

1.07.2013 do 30.06.2014 r. – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2014 do 30.06.2016 Konsorcjum firm - Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3 i Miejski Zakład komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
1.07.2016 do 30.06.2017 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2017 do 30.06.2018 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2019 do 31.12.2019 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.01.2020 do 31.12.2020 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3

1.01.2021 do 30.06.2021 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3

 

C.    MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Do 30.06.2016 r. odpady zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane były do:
- Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
- Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia Giedlarowa 37-300 Leżajsk,
- Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola,
- Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia m. Sigiełki, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów,

Odpady zielone:
- Kompostowni Osadów i Biokomponentów MZK Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk.

 

Od 1.07.2016 odpady zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do:

- Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia m. Sigiełki, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

Odpady zielone:

- Kompostowni Osadów i Biokomponentów MZK Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk
 

Data publikacji: 22-05-2019 18:03
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane