BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 i zlokalizowany jest przy ul. Podolszyny 1 – Baza MZK Leżajsk.

 

Dla odpadów biodegradowalnych – PSZOK znajduje się przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2. 

 

W PSZOK przy ul. Podolszyny 1 odbierane są bezpłatnie od osób fizycznych następujące frakcje odpadów:

 

 1. papier, plastik, metal, szkło,
 2. przeterminowane leki i chemikalia,
 3. zużyte baterie i akumulatory,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 5. odpady wielkogabarytowe,
 6. odpady budowalne, rozbiórkowe, gruz budowalny - w ilości 5m3 poszczególnych frakcji, nie więcej niż 500 kg,
 7. popiół,
 8. zużyte opony - w ilości nie więcej niż 8 szt. rocznie,
 9. styropian i inne tworzywa piankowe,
 10. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych - w szczególności igły i strzykawki
 11. 10. inne selektywnie zebrane odpady.

Godziny przyjęć odpadów w PSZOK:
poniedziałek – w godzinach od 7.00 do 18.00
wtorek - piątek – w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Data publikacji: 22-05-2019 18:02
Data modyfikacji: 21-01-2021 08:00
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane