BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 i zlokalizowany jest przy ul. Podolszyny 1 – Baza MZK Leżajsk.

 

Dla odpadów biodegradowalnych – PSZOK znajduje się przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2. 

 

W PSZOK przy ul. Podolszyny 1 odbierane są bezpłatnie od osób fizycznych następujące frakcje odpadów:

 

  1. papier, plastik, metal, szkło,
  2. przeterminowane leki i chemikalia,
  3. zużyte baterie i akumulatory,
  4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  5. odpady wielkogabarytowe,
  6. odpady budowalne, rozbiórkowe, gruz budowalny,
  7. popiół,
  8. zużyte opony,
  9. styropian i inne tworzywa piankowe,
10. inne selektywnie zebrane odpady.

Godziny przyjęć odpadów w PSZOK:
poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
sobota – w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Data publikacji: 22-05-2019 18:02
Data modyfikacji: 12-12-2019 13:37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane