Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

1. Na terenie Sortowni Surowców Wtórnych zlokalizowanej przy ul. Podolszyny 1 w Leżajsku znajduje się PSZOK, do którego każdy Mieszkaniec Miasta Leżajska oraz Gminy Żołynia może oddać wyłącznie posegregowane odpady komunalne.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 17 242 02 12.

 

2.       Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze:

•      poniedziałek: 7:00 - 18:00,

•      wtorek - piątek: 7:00 - 15:00,

sobota - nieczynne,

 

•      w przypadku, gdy dzień jest wolnym od pracy PSZOK jest nieczynny.

W biurze obsługi należy okazać ostatni rachunek za odpady na dany adres!!!

 

3.       Odpady do PSZOK przyjmowane są od:

•      właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób prywatnych), odbywać się będzie bezpłatnie (limit dzienny wynosi 300 kg odpadów) z zastrzeżeniem limitów zapisanych w § 2 pkt. 1,

•      właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, w tym również szpitale, szkoły przedszkola, urzędy, zoz-y) odbywać się będzie odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym w biurze PSZOK.

 

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

 

•      przeterminowane leki,

•     odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych (igły, strzykawki),

•     zużyte baterie i akumulatory,

•     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, sprzęt AGD, świetlówki, żarówki energooszczędne itd.),

•     odpady wielkogabarytowe (szafki, wersalki, sofy, fotele, materace, dywany, drewno, panele, parkiet, płyta karton-gips, płyta wiórowa i pilśniowa itd.),

•     odzież, obuwie, kołdry, tekstylia,

•     odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, porcelana, ceramika, armatura, styropian, tworzywa piankowe, wełna, worki po cemencie, papa - nieodpłatnie do 5 m3 - max 500 kg rocznie),

•     szkło okienne,

•     zużyte opony samochodowe (nieodpłatnie do 8 szt. rocznie na 1 gospodarstwo domowe),

•     opakowania po farbach, olejach przepracowanych,

•     odpady opakowaniowe (papier i tektura, szkło butelkowe, metale, tworzywa sztuczne - plastik, folia),

•     Odpady BIO przyjmowane są na Oczyszczalni ul. Siedlanka Boczna 2.

 

PSZOK nie przyjmuje:

 

•     popiołu,

•     odpadów komunalnych zmieszanych,

•     zmieszanych odpadów budowlanych z innymi odpadami,

•     odpadów zawierających azbest, eternit, smołę,

•     szkła zbrojonego i szyb samochodowych,

•     części z demontażu pojazdów samochodowych,

•     odpadów w opakowaniach cieknących,

•     odpadów poprodukcyjnych (w tym z działalności rolniczej),

•     odpadów z działalności gospodarczej (firmy),

•     opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

•     odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne.

 

PDFRegulamin PSZOK Leżajsk.pdf (671,20KB)

Data modyfikacji: 29-12-2021 15:20
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane