Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Częstotliwość odbioru, stawki opłat

1.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  dla nieruchomości zamieszkałych:
      a/ odpady zmieszane: 
           •  nieruchomości jednorodzinne:

              w okresie od kwietnia do końca października - 1 raz w tygodniu;

              w okresie od listopada do końca marca - 1 raz na dwa tygodnie,
           •  nieruchomości wielorodzinne - 2 razy w tygodniu.

 

5.jpeg

 

1.jpeg

2.jpeg

 

      b/ odpady segregowane (makulatura, plastik, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny) - 1 raz w miesiącu 
      c/ odpady biodegradowalne/zielone - odbierane są jednorazowo w ilości do pięciu 120 litrowych worków: 
           •  w okresie od kwietnia do października - 2 razy w miesiącu,
           •  w okresie od listopada do marca – 1 raz w miesiącu. 
      d/ odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku.

 

4.jpeg

 

 

2.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych:

     a/ odpady zmieszane -  1 raz w tygodniu
     b/ odpady segregowane – 1 raz w miesiącu 

 

3.    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr LIV/358/22 z 28 listopada 2022 r.) właściciel nieruchomości zamieszkałej uiszcza bez wezwania w terminach: 

 

termin zapłaty za okres
do 20 lutego styczeń, luty
do 20 kwietnia marzec, kwiecień
do 20 czerwca maj, czerwiec
do 20 sierpnia lipiec, sierpień
do 20 października wrzesień, październik
do 20 grudnia listopad, grudzień

 

Ryczałtowa stawka opłaty dotycząca ogródków działkowych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i domków letniskowych płatna jest w dwóch równych ratach w terminach do 20 czerwca oraz do 20 października.

 

4.    Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul Rynek 1, lub przelewem na rachunek bankowy.
 

 

Data publikacji: 22-05-2019 18:01
Data modyfikacji: 09-01-2024 08:54
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane