BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 stycznia 2020 roku szkoły, instytucje oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, słowem: wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, obowiązane są do zawarcia umowy  na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia na terenie miasta Leżajsk tego rodzaju działalności (wykaz podmiotów dostępny na stronie internetowej: www.miastolezajsk.bipgmina.pl.

Na leżajskim urzędzie spoczywa obowiązek kontrolowania tych umów, ponoszenia stosownych opłat  oraz realizacja innych obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska”. Przypomnijmy o najważniejszych:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym, dotyczy to również miejsc gromadzenia odpadów,
  • selektywne zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami:

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje do 30.06.2020 r.) 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje od 01.07.2020 r.)

 Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje od 01.01.2021)

 

Wprowadzona zmiana jest następstwem nowych uregulowań prawnych w ustawach: z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Dz.U.2018.1454) i z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701), oraz uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XII/82/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  uchylenia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 

Data publikacji: 22-05-2019 18:01
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane