BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych składają deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określają:
    a/ rodzaj prowadzonej działalności (np. handlowa, gastronomiczna, hotelarska, oświatowa, medyczna) 
    b/ powierzchnię lokalu lub liczbę zatrudnionych,
    c/ deklarowaną wielkość odpadów,
    d/ rodzaj i liczbę pojemników  
2. Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest stawka za każdy litr pojemnika. 
3. Wysokość stawki jest zróżnicowana: inna dla odpadów komunalnych segregowanych, inna dla - niesegregowanych. 
4. Właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym użytkownicy ogródków działkowych, za odbiór od-padów komunalnych ponoszą zryczałtowaną opłatę. 
5. Z nieruchomości niezamieszkałej odbierane są tylko odpady zgromadzone w pojemniku o wielkości zgodnej ze złożoną deklaracją według  ustalonego harmonogramu
6. Poza wyznaczonymi terminami  odpady segregowane można:
    1)  dostarczyć do PSZOK  indywidualnie:
         a/ surowce wtórne  - Baza MZK Leżajsk przy ul. Podolszyny 1, 
         b/ odpady zielone -  kompostownia przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2 
    2) zlecić odbiór  MZK sp. z o.o. w Leżajsku za dodatkową opłatą, która obejmuje transport i wynajęcie kontenera.  
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty na adres:  Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1.

Wzór deklaracja DGO-2
 

Data publikacji: 22-05-2019 18:01
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane