BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Zgłaszanie usterek i  wad w zamontowanych instalacjach OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leżajsku (pisemnie, telefonicznie lub mailowo). Takie unormowanie zapisano w § 2 ust. 13 pkt 7 Umowy na montaż instalacji pomiędzy Uczestnikiem projektu i Gminą Miasto Leżajsk.

 

Zgłaszanie usterek bądź zastrzeżeń do montażu lub  sposobu funkcjonowania instalacji bezpośrednio do wykonawcy instalacji lub do zaangażowanych przez niego podwykonawców jest prawnie bezskuteczne, ponieważ w stosunku do Uczestników projektu nie mają oni żadnych stosunków zobowiązaniowych – podmiotem uprawnionym do egzekwowania należytego wykonania zamówienia są wyłącznie gminy: Miasto Leżajsk – dla terenu miasta Leżajsk i Grodzisko Dolne – dla terenu gminy Grodzisko Dolne.

 

Data publikacji: 28-03-2019 07:54
Data modyfikacji: 28-03-2019 07:56
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane