BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Rozpoczynamy wymianę kotłów z dofinansowaniem UE

Wymiana starych nieefektywnych kotłów węglowych na ekologiczne i ekonomiczne kotły gazowe lub spalające biomasę w ramach projektu pt. „Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła”. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 1 590 030 zł, w tym dofinansowanie – 1 216 350 zł. Wymiana kotłów prowadzona będzie w okresie od maja 2019 do grudnia 2020 roku, podczas której zainstalowane zostaną 92 kotły gazowe oraz 23 kotły spalające biomasę.

Przypomnijmy: na przełomie sierpnia i września ub. roku ogłoszony został nabór wniosków do  projektu. Przystąpiło 115 właścicieli nieruchomości z terenu miasta. Kolejnym etapem będą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w sprawie wysokości otrzymanego wsparcia, które ostatecznie zakończy podpisanie umowy na realizację projektu. Po uregulowaniu kwestii formalnych zostanie zorganizowane spotkanie dla beneficjentów, podczas którego omówione zostaną szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa, wnoszenia wkładu własnego oraz warunków technicznych koniecznych do wymiany kotłów. O miejscu i terminie spotkania poinformujemy za pośrednictwem systemu SMS.

Data publikacji: 26-03-2019 12:53
Data modyfikacji: 27-03-2019 08:16
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane