Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pytanie z 23.03.2019 13:18

Szanowni Pastwo, moje kolejne pytanie znowu dot. okolicy bloku Mickiewicza 60, a konkretnie terenu przed sklepem Orzech. Czy ten teren jest jeszcze chodnikiem, czy został przekształcony w parking? Pytam o to, ponieważ kierowcy masowo parkują przed sklepem (mimo że parking Orzecha jest za kwiaciarnią, a tablica informująca o parkingu przed sklepem już dawno została usunięta). Przejście tym chodnikiem (po tylu latach mieszkania w tym bloku nadal uważam, że przed Orzechem jest chodnik, a nie parking) jest trudne i niebezpieczne. samochody jeżdżą tam we wszystkie strony, zjeżdżają i wjeżdżają po pasach, jadą za ludźmi i jadą w ludzi. Większość kierowców na zwrócenie im uwagi reaguje wyzwiskami. Proszę o konkretną odpowiedź - czy teren przed Orzechem jest chodnikiem? Z poważaniem.

Paulina G.

 

Szanowna Pani.

Grunt miejski jest zaznaczony na dołączonym skanie mapy - kolor zielony i tam urządzony jest zjazd oraz chodnik. Pozostały teren jest własnością prywatną. Nie mniej jednak w świetle przepisów prawa o ruchu drogowym postój pojazdów jest dozwolony również na chodniku pod warunkami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym .

 

Leżajsk Orzech-1a.jpeg

 

Art.  47.  [Zatrzymanie lub postój na chodniku] - prawo o ruchu drogowym.
1.  Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2.  Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

 

 

Ponieważ na tym odcinku drogi obowiązuje zakaz zatrzymywania, na chodniku nie powinien zatrzymywać się lub parkować żaden pojazd.

 

Z poważaniem
Leszek Gdula
Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

 

Data publikacji: 26-03-2019 07:30
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane