Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pytanie z 26.02.2019 15:00

Piszę w związku z prowadzoną obecnie wycinką drzew na ulicy Mickiewicza, która jest tłumaczona planem rozbudowy tejże ulicy i skrzyżowania. Proszę o informację, na czym ma konkretnie polegać rozbudowa tej ulicy w okolicy bloków nr 60, 62, 64. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodnika? Proszę też o informację, kiedy w miejsce wyciętych (rzekomo chorych i zagrażających bezpieczeństwu) drzew będą posadzone nowe drzewa. Mieszkańcy w/w bloków są po kolei przez Miasto pozbawiani zieleni kawałek po kawałku. Jesteśmy otoczeni przez parkingi i drogi dojazdowe. Okolica zaczyna przypominać pustynię, a wszystkie te udogodnienia służą tylko osobom, które nie są z tej okolicy lub w ogóle nie są z Leżajska. Ubywa nam tu zieleni, a przybywa jedynie śmieci i spalin. Nigdy nie narzekaliśmy, że drzewa nam zagrażają. W lecie można było przejść pod drzewami w cieniu. Teraz nie będzie żadnego cienia w lecie, a temperatura w tej okolicy wzrośnie przez nagrzany asfalt i chodnik. Tylko to nam Miasto "oferuje" - teraz proszę nas poinformować, kiedy dostaniemy nowe drzewa.

Paulina G.

 

Szanowna Pani przeprowadzona w miesiącu lutym wycinka drzew na ul. Mickiewicza związana jest z przebudową odcinka ul. A. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego) oraz rozbudową skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. M. C. Skłodowskiej na które Miasto posiada stosowne pozwolenia, w tym pozwolenie na wycinkę drzew. Na etapie prac projektowych wykonano inwentaryzację dendrologiczną pasa drogowego ul. Mickiewicza w której wykazano, że istniejące drzewa posiadają pęknięcia pni, wadliwe rozwidlenia, wykazują nierównowagę statyczną itp. Wymagają wykonania prac pielęgnacyjnych tj: cięć sanitarnych, prześwietlających, korygujących, oczyszczenia korony drzew z posuszu, dodatkowo wskazano że drzewa o złym stanie zdrowotnym, drzewa martwe o mechanicznych uszkodzeniach, zaburzeniami symetrii korony, licznymi śladami po połamanych konarach, zmianami chorobowymi należy usunąć ze względu na stanowiące zagrożenie w ruchu pieszych jak i pojazdów samochodowych.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. M. C. Skłodowskiej polegać będzie na poszerzeniu ul. Mickiewicza ze względu na dodatkowy pas do skrętu w lewo. Przebudowa ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego) polegać będzie na przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w chodniku, przebudowie istniejących chodników, opasek bezpieczeństwa wraz z wymianą krawężnika drogowego i obrzeży chodnikowych.

Informuję również, że w decyzji  zezwalającej na wycinkę drzew Miasto zostało zobowiązane do nasadzenia nowych drzew w terminie do 30 maja 2021 roku, jednak nowe nasadzenia drzew gatunku (lipa drobnolistna) zostaną wykonane w ramach w/w zadań które planowane są jeszcze w tym roku.

Z poważaniem
Leszek Gdula
Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Data publikacji: 08-03-2019 15:15
Data modyfikacji: 08-03-2019 15:16
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane