BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

Mieszkańców Leżajska z przyznaną w ramach projektu OZE instalacją fotowoltaiczną informujemy, iż z punktu widzenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii po zamontowaniu instalacji będą Państwo Prosumentem, czyli odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że:

  1. umowa kompleksowa obejmuje nierozłącznie zarówno sprzedaż energii, jak i jej dostawę. W przypadku Leżajska dostawcą energii jest PGE Dystrybucja, dlatego osoby kupujące energię elektryczną od innych sprzedawców (Tauron, Energa, Enea, Orange, PGNiG itp.) prawdopodobnie będą mogły podpisać umowę kompleksową wyłącznie z PGE. W związku z tym osobom korzystającym z oferty sprzedawców innych niż PGE zalecamy zweryfikowanie powyższych informacji u swojego sprzedawcy energii, ponieważ zerwanie obowiązującej umowy wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty kar umownych.
  2. montowana w ramach projektu instalacja nie może być przewymiarowana (min. 800 kWh zużycia rocznego = 1 kW instalacji), dlatego w pierwszej kolejności podpisywane będą umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych z mieszkańcami, których przydzielona instalacja odpowiada zużyciu rocznemu określonemu na podstawie informacji zawartej w „Szczegółowym rozliczeniu zużycia energii na podstawie wskazań liczników” stanowiącym załącznik do faktur za energię.
Data publikacji: 15-02-2019 11:02
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane