Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

Mieszkańców Leżajska z przyznaną w ramach projektu OZE instalacją fotowoltaiczną informujemy, iż z punktu widzenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii po zamontowaniu instalacji będą Państwo Prosumentem, czyli odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że:

  1. umowa kompleksowa obejmuje nierozłącznie zarówno sprzedaż energii, jak i jej dostawę. W przypadku Leżajska dostawcą energii jest PGE Dystrybucja, dlatego osoby kupujące energię elektryczną od innych sprzedawców (Tauron, Energa, Enea, Orange, PGNiG itp.) prawdopodobnie będą mogły podpisać umowę kompleksową wyłącznie z PGE. W związku z tym osobom korzystającym z oferty sprzedawców innych niż PGE zalecamy zweryfikowanie powyższych informacji u swojego sprzedawcy energii, ponieważ zerwanie obowiązującej umowy wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty kar umownych.
  2. montowana w ramach projektu instalacja nie może być przewymiarowana (min. 800 kWh zużycia rocznego = 1 kW instalacji), dlatego w pierwszej kolejności podpisywane będą umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych z mieszkańcami, których przydzielona instalacja odpowiada zużyciu rocznemu określonemu na podstawie informacji zawartej w „Szczegółowym rozliczeniu zużycia energii na podstawie wskazań liczników” stanowiącym załącznik do faktur za energię.
Data publikacji: 15-02-2019 11:02
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane