Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Podpisywanie umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Poniżej udostępniamy wzory umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, które będą zawierane z uczestnikami projektu OZE, wzory oświadczeń i pełnomocnictwa, oraz wartości wymaganego wkładu własnego.

Mieszkańców Leżajska, którym przydzielono instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła, prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Leżajsku w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania umów, czyli:

 1. aktualne dane osobowe wszystkich właścicieli nieruchomości i ewentualnego pełnomocnika,
 2. kopię księgi wieczystej bądź wypisu z rejestru gruntów,
 3. kopię faktury za prąd (numer licznika, numer punktu poboru energii /PPE/),
 4. kopię umowy z siecią energetyczną (moc przyłączeniowa instalacji),
 5. potwierdzenie spełniania kryterium ubóstwa energetycznego przez co najmniej jedną osobę zameldowaną w gospodarstwie domowym (jeśli dotyczy), czyli posiadania:
  • prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
  • orzeczenia  o niepełnosprawności,
  • prawa do świadczenia rodzinnego,
  • statusu rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) lub rodziny zastępczej,
  • decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup.

 

Załączniki:

Wzór umowy – fotowoltaika 

Wzór umowy – pompa ciepła 

Pełnomocnictwo 

Oświadczenie przedsiębiorców/rolników 

Wartości wkładu własnego – fotowoltaika 

Wartości wkładu własnego – pompy ciepła

Data publikacji: 07-02-2019 07:52
Data modyfikacji: 08-02-2019 15:31
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane