BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Podpisywanie umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Poniżej udostępniamy wzory umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, które będą zawierane z uczestnikami projektu OZE, wzory oświadczeń i pełnomocnictwa, oraz wartości wymaganego wkładu własnego.

Mieszkańców Leżajska, którym przydzielono instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła, prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Leżajsku w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania umów, czyli:

 1. aktualne dane osobowe wszystkich właścicieli nieruchomości i ewentualnego pełnomocnika,
 2. kopię księgi wieczystej bądź wypisu z rejestru gruntów,
 3. kopię faktury za prąd (numer licznika, numer punktu poboru energii /PPE/),
 4. kopię umowy z siecią energetyczną (moc przyłączeniowa instalacji),
 5. potwierdzenie spełniania kryterium ubóstwa energetycznego przez co najmniej jedną osobę zameldowaną w gospodarstwie domowym (jeśli dotyczy), czyli posiadania:
  • prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
  • orzeczenia  o niepełnosprawności,
  • prawa do świadczenia rodzinnego,
  • statusu rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) lub rodziny zastępczej,
  • decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup.

 

Załączniki:

Wzór umowy – fotowoltaika 

Wzór umowy – pompa ciepła 

Pełnomocnictwo 

Oświadczenie przedsiębiorców/rolników 

Wartości wkładu własnego – fotowoltaika 

Wartości wkładu własnego – pompy ciepła

Data publikacji: 07-02-2019 07:52
Data modyfikacji: 08-02-2019 15:31
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane