BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pytanie z 13.01.2019 21:12

Szanowny Panie Burmistrzu Pragnę poruszyć temat odśnieżania ulicy Borki od krzyżówki z ulicą Sanową do torów kolejowych (ślepa ulica). W tym okresie zimowym ulica nie była w ogóle odśnieżana, na ulicy zalega pośniegowe błoto (około 19 cm mierzone w sobotę 12.01.2019r o godzinie 15.43). W ubiegłą sobotę tj. 13.01.2019r ulicą wręcz nie dało się przejść, oraz były trudności z przejazdem samochodem, pragnę nadmienić, że nie padał śnieg i temperatura była dodatnia. Chodzę bardzo często tą ulica, ponieważ opiekuje się członkiem rodziny w podeszłym wieku mieszkającym na ul Borki. W w/w sobotę oraz niedzielę przejście tego kawałka ulicy Borki sprawiało mi trudności , gdzie ja jestem osoba stosunkowo młodą w porównaniu do osób mieszkających w tym rejonie, Są to zazwyczaj osoby w podeszłym wieku i już schorowane, którym poruszanie się sprawia już trudności a przejście taką drogą np. do sklepu, lekarza, jest wręcz nie możliwe. Pragnę przypomnieć, że zarządcą drogi jest Urząd Miasta Leżajska, który jest odpowiedzialny za należyte jej utrzymanie. Utrzymanie ulicy w takim stanie w 21 wieku jest skandalem i jest niedopuszczalne. Nie jest to pierwszy taki przypadek, ponieważ w ubiegłym roku sytuacja była podobna. Jako Pana wyborczyni jestem zażenowana takim stanem rzeczy, ponieważ inne ulice Leżajska (np druga strona ulicy Borki, np. ulica Burmistrzów Zawilskich) są odśnieżone. Panie Burmistrzu czy na odśnieżonych ulicach mieszkają inni ludzie, obywatele, wyborcy w porównaniu z ta częścią ulicy Borki? Przypominam Panu, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w Art. 32 p. 1 i 2, zapewnia obywatelom równe traktowanie przez władze publiczne, a zaistniała sytuacja jest jawną dyskryminacja mieszkańców tej części Leżajska. P/s Żeby nie być gołosłowna wykonałam kilka zdjęć w sobotę około godziny 15.40, które pozwolę sobie Panu przesłać. Pozdrawiam K.O.

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.01.2019 r. w sprawie zimowego odśnieżania ul. Borki  informuję, że Miasto Leżajsk posiada podpisaną umowę na zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta z Miejskim Zakładem Komunalnym w Leżajsku, który świadczy usługi w tym zakresie. Zgodnie z zawartą umową ustalono zakres zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów stanowiących własność Miasta Leżajska, które podzielono na I i II kolejność zimowego utrzymania. Umową objęto najważniejsze ciągi komunikacyjne miasta i chodniki dla pieszych. Stan utrzymania nawierzchni uzależniony jest od intensywności opadów i temperatury, które mają bezpośredni wpływ na ilość zajeżdżonego śniegu i lodu (naboju). Ulica Borki, na odcinku od drogi wojewódzkiej (ul. Sanowa - Siedlanka) do torów PKP jest objęta II kolejnością. Wysłanie sprzętu zimowego utrzymania na drogi II kolejności następuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z wykonawcą usługi. W styczniu taka sytuacja miała miejsce kilkakrotnie. W okresie roztopów, przy dodatnich temperaturach zaleganie błota pośniegowego jest z pewnością uciążliwe dla użytkowników drogi, zarówno w I jak i II kolejności. Odśnieżanie błota pośniegowego na drogach II kolejności odbyło się w dniu 13.01.br, a więc możliwe było jego zaleganie na drodze w dniu 12.01.2019 r. Nie było ograniczeń w zachowaniu przejezdności drogi, nie było również skarg innych mieszkańców czy użytkowników.

Z poważaniem - Andrzej Janas - Wiceburmistrz Miasta Leżajska

 

Data publikacji: 05-02-2019 07:46
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane