Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Leżajski budżet obywatelski – rozpoczynamy głosowanie !!!

Informujemy, iż zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Leżajsku uchwałą nr XIX/113/16 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017 - załącznikiem nr 4 do uchwały Harmonogram Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzeniem nr 126/16 Burmistrza Leżajska z dnia 29.07.2016 r. w dniach 1 do 31 sierpnia 2016 roku odbędzie się głosowanie na złożone projekty.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego:

o wyborze zadań do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Miasta którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.

Głosowanie odbywa się poprzez:
1)    osobiste wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
2)    przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adresu Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) wypełnionej karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uznaje się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku,

Miejsca głosowania:
Urny do głosowania umiejscowione są w Urzędzie Miejskim w Leżajsku:
1)    Biuro Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta – II piętro, pok. 22,
2)    Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – parter, pok. 2.
Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk czynny w dniach roboczych poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 15.30.

UWAGA:
JEDEN MIESZKANIEC MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS NA JEDEN WYBRANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT SPOŚRÓD WSKAZANYCH NA LIŚCIE.

Za nieważne uznane zostaną głosy:
1)    oddane na innej karcie niż opublikowana karta do głosowania z listą projektów,
2)    gdy jedna osoba odda głos więcej niż jeden raz (odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty),
3)    gdy wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub brak numeru PESEL,
4)    oddane przez osoby nie będące mieszkańcami Leżajska,
5)    gdy oświadczenie na karcie do głosowania nie zostało podpisane.

Do pobrania:
PDFWykaz projektów www.pdf (332,41KB)

PDFKarta do głosowania.pdf (387,56KB)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane