BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

I N F O R M A C J A 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 15  listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołów: z XLIX i L sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
7. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady  
Jerzy Jarosz 

PDFInformacja o posiedzeniach Komisji stałych LI sesja.pdf (263,98KB)

Data publikacji: 08-11-2018 12:42
Data modyfikacji: 08-11-2018 12:44
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane