BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Urządzenie lasów

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2017r. poz. 788 ze zm.) Burmistrz Leżajska zawiadamia, że w dniu 15.10.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pokój nr 6) na okres 60 dni zostaje wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

            Projekt ten zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz określa zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2019 -2028.

W projekcie ujęto lasy figurujące w ewidencji gruntów jako „Ls”.

            W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do 14.11.2018 roku zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Leżajski.

Projekty planów opracował podmiot wykonawstwa urządzeniowego – Eko Las Dariusz Chromiec (tel. kontakt. 606 81 85 98).

Data publikacji: 15-10-2018 08:25
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane