BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązującego na terenie miasta Leżajska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Leżajsk na lata 2018-2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
8. Wolne wnioski i zapytania.


Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Informacja o posiedzeniach komisji stałych

Data publikacji: 05-07-2018 13:50
Polecane
po