BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wykaz nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 lutego 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy (działka ewid. nr 850/4)  i najmu (części działek ewid. nr 549/8 i nr 549/10) oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych (działki ewid. nr 6612 o pow. 0,0163 ha i nr 6756 o pow. 0,0034 ha).

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 18 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.  

tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

Data publikacji: 13-02-2018 15:16
Polecane
po