BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Spis inwentaryzacyjny

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) KOMISJA INWENTARYZACYJNA  ZAWIADAMIA, że w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, pokój 18 zostanie wyłożony do wglądu spis inwentaryzacyjny oraz karta inwentaryzacyjna nieruchomości położonej w Leżajsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5293/2 o pow. 0,0662 ha.

W/w działka stanowi własność Skarbu Państwa i podlega komunalizacji z mocy prawa na wniosek Gminy Miasto Leżajsk. W wymienionym wyżej okresie zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i składać wnioski do wyłożonego spisu.

                                       Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Andrzej Dąbrowski

 

Data publikacji: 16-01-2018 08:38
Polecane
po