BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

     Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 r.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na rok 2018.

8. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na rok 2018.

9. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA REWIZYJNA odbędzie posiedzenie w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 13.45 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU odbędzie posiedzenie w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku. (wspólne posiedzenie).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.

Ad. 7. Plan pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

II. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2018.

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH odbędzie posiedzenie w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku. (wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Plan pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

II. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na rok 2018.

III. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

 

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA odbędzie posiedzenie w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku. (wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Plan pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

II. Przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego I Ochrony Środowiska na rok 2018.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

Data publikacji: 05-01-2018 14:41
Polecane
po