BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wykazy nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 28 września 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy tj. lokal nr 6 w budynku przy ul. Klasztornej 6 oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w dzierżawę i najem, przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas oznaczony i do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 18
– Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.

Data publikacji: 27-09-2017 13:27
Polecane
po