BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE !!!

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

– ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE !!!

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2018  - w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku odbędzie się głosowanie na złożone zweryfikowane pozytywnie projekty.

 

O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Leżajska w drodze bezpośredniego głosowania.

 

Głosowanie odbywa się poprzez:

  • osobiste wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30. ) w:
  • Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta – II piętro, pok. 22,
  • Biurze Spraw Obywatelskich – parter, pok. 4,
  • przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) wypełnionej karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie”;  za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

UWAGA:

KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS NA JEDEN WYBRANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT SPOŚRÓD WSKAZANYCH NA LIŚCIE.

Za nieważne uznane zostaną głosy:

  1. oddane na innej karcie niż opublikowana karta do głosowania z listą projektów,
  2. gdy wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub brak numeru PESEL,
  3. oddane przez osoby nie będące mieszkańcami Leżajska,
  4. gdy oświadczenie na karcie do głosowania nie zostało podpisane.

 

Do pobrania:

- PDFLista projektów.pdf

- DOCXzał 3_karta do głosowania.docx

Data publikacji: 01-08-2017 08:47
Polecane
po