BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 INFORMACJA

 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXIX/186/17 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Data publikacji: 16-06-2017 14:50
Polecane
po