BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wykaz nieruchomości

     BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości.

     Są to nieruchomości położone w Leżajsku w rejonie Placu Targowego i ulicy Spokojnej i przeznaczone do oddania w najem na dalszy okres, które obejmują części działek nr 5150/8, 5151/15, 5151/16 i działkę nr 5151/25 z przeznaczeniem na cele składowe i organizację zaplecza dla wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego budynku na działkach nr 5150/5 i nr 5150/7, oraz wykaz nieruchomości położonej w Leżajsku przy ulicy Adama Mickiewicza, przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 3535/17 z przeznaczeniem pod pawilon handlowo-usługowy.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116

Data publikacji: 21-03-2017 11:36
Polecane
po