BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Odnawialne Źródła Energii

OZE-page-001 (1).jpeg

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Szanowni Państwo,

informujemy, że projekt pod nazwą „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu na terenie Miasta Leżajsk przewidywana jest w 2018 roku. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie.

Leżajsk, 15.12.2017

OZE_WWW_baner.jpeg

 

30 sierpnia opublikowano listę rankingową: podstawową (z zakwalifikowanymi 14 projektami) i rezerwową (z 52 projektami) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i miasta Leżajsk” znalazł się na 6 miejscu listy rezerwowej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku 5 pierwszych projektów z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie, a dla kolejnego uwolnią się pieniądze z oszczędności poprzetargowych. W tej sprawie zarząd województwa zwrócił się do ministerstwa finansów o zwiększenie limitu kontraktacji w działaniu 3.1 Rozwój OZE o 50 mln zł.

Przypomnijmy, w projekcie weźmie udział 1000 właścicieli nieruchomości (680 z terenu gminy Grodzisko Dolne i 320 z miasta Leżajsk), którzy zadeklarowali zakup i montaż jednaj z czterech instalacji: kolektora słonecznego  do podgrzewania  ciepłej wody użytkowej lub instalację fotowoltaiczną lub kotła c.o. na biomasę lub pompę ciepła. Kosztorysowa wartość projektu wynosi   12.799.859,68 zł w tym dofinansowanie z UE 9.998.835,51 zł (78 proc.).

 

Leżajsk, dnia 21.08.2017 r.

OZE_WWW_baner.jpeg

18 sierpnia br. ogłoszono wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16) – w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO).

Leżajski projekt pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”  otrzymał 80,63 pkt i znalazł się na 19-20 pozycji wśród 69 pozytywnie ocenionych projektów o łącznej wartości dofinansowania opiewającej na 565,4 mln zł. Tymczasem na to działanie w RPO przewidziano kwotę 120 mln zł.

Ostateczna lista rankingowa projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem spodziewana jest na przełomie sierpnia i września br.

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Leżajsk, dnia 11.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Leżajska w marcu 2017 r. Gmina Miasto Leżajsk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt partnerski pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” w ramach unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie to przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych kotłów węglowych. 

 

Zważywszy na dużą konkurencję oraz na kryteria konkursowe premiujące projekty „duże”, miasto Leżajsk wraz z gminą Grodzisko Dolne podjęły wolę współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu o wartości 12,8 mln zł z rozkładem zamontowanych instalacji odpowiednio 320 dla Leżajska oraz 680 dla Grodziska Dolnego. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektu mieszkańcy Miasta Leżajsk którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie otrzymają dofinansowanie montażu wybranej instalacji OZE w wysokości 85 %. 

 

Aktualnie wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

 

OZE_WWW_baner.jpeg

Leżajsk, dnia 15 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Miasto Leżajsk zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. W tym celu została wybrana zewnętrzna firma posiadającą specjalistyczną wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami, która w imieniu miasta poprowadzi projekt.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie będą mogli złożyć Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenie – kryteria rekrutacji, oraz Ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację, Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie od 26.09.2016 r.  do 29.11.2016 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie.


Ireneusz Stefański

Burmistrz Leżajska

PDFPrezentacja ze spotkania..pdf

  1. PDFRegulamin..pdf
  2. PDFAnkieta..pdf
  3. PDFDeklaracja udziału..pdf
  4. PDFOświadczenie-kryteria..pdf
  5. PDFProjekt umowy..pdf
     


 

 

 

Data publikacji: 23-12-2016 10:56
Polecane
po