BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Dodatkowy nabór na listę rezerwową

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do projektu realizowanego przez Miasto Leżajsk przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Do tej pory zainteresowanie wyraziło 294 właścicieli nieruchomości z terenu Leżajska.

Projekt polegał będzie na budowie różnego rodzaju instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, a także pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska. Przewidywane dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zainteresowani powinni wypełnić deklarację udziału w projekcie, oświadczenie – kryteria rekrutacji oraz ankietę, na podstawie której dobrana zostanie instalacja OZE. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 16.01.2017 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFAnkieta doboru.PDF
PDFDeklaracja OZE.pdf
PDFOświadczenie.PDF
 

Polecane
po