BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk

Zachęcamy do zgłaszania pomysłów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk

Szanowni Państwo,

w ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk (GPR) na lata 2016-2023 zachęcamy do zgłaszania pomysłów, dzięki którym obszar rewitalizacji zostanie wyprowadzony z sytuacji kryzysowej. Oznacza to, że projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze miasta w celu polepszenia warunków życia, zwiększenia na ich obszarze aktywności społecznej i  zawodowej oraz poprawie warunków socjalno-bytowych zamieszkujących tu osób. Obszar do rewitalizacji (składający się z 4 podobszarów – zasięgi podobszarów wraz z mapą poglądową stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia) został wybrany na podstawie analizy danych statystycznych, badania społecznego, w drodze konsultacji społecznych (spotkania diagnostycznego i zogniskowanego wywiadu grupowego w Urzędzie Miejskim).

Z puli złożonych kart projektów zostaną wybrane te, które poprawnie wypełniono oraz spełnią kryteria określone w „Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do GPR należy do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. 
W celu zgłoszenia autorskiego projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – kartę projektu, dołączoną do niniejszej informacji lub za pomocą elektronicznego formularza pod adresem http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/zglos-swoj-projekt-rewitalizacyjny-w-lezajsku 

Wypełnione karty można składać:

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy damian.kosiarski@miastolezajsk.pl lub g.romanczuk@respublic.pl wpisując w tytule: GPR Leżajsk – projekt rewitalizacyjny
  • elektronicznie, wypełniając formularz na stronie:

Każdy mieszkaniec może złożyć kartę projektu, przy czym należy pamiętać, że lokalizacja przedsięwzięcia musi odbywać się w granicach obszaru rewitalizacji.
Pomysły można zgłaszać od 20 października do 4 listopada 2016 r.

DOCXFormularz karty projektu..docx
PDFZałącznik graficzny z obszarami do rewitalizacji..pdf
 

Polecane
po