BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXIII  (nadzwyczajna)  sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:
 

1.    Otwarcie obrad.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji w ramach „Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016 – 2023”.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/113/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017.  
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Leżajsku, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk.
5.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
                                      Jerzy Jarosz

Polecane
po