BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja - nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 5 grudnia 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy i najmu oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych (działka ewid. nr 6611/2 o pow. 0,0071 ha).

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

PDFprzedłużenie umów dzierżawy.pdf
PDFprzedłużenie umów najmu.pdf
PDFsprzedzaż nieruchomości.pdf
 

Data publikacji: 05-12-2018 07:39
Polecane
po