BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
  i w domu" na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku – etap I.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku w drodze wniesienia majątku trwałego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku w drodze  wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska
  na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku
  na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leżajsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Leżajsku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania inwentaryzacji mienia komunalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej.
 17. Wnioski i zapytania bieżące.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

PDF2018.12.04 - zapr. KGiB.pdf

PDF2018.12.04 - zapr. KOKiSS.pdf

PDF2018.12.04 - zapr. KPPiOŚ.pdf

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl ,

natomiast nagrania z sesji zamieszczane będą na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Sesje Rady.

Data publikacji: 30-11-2018 18:49
Polecane
po